สถานที่ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด

เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์

0-5370-6109

โทรสาร

Fax : 0-5370-6109

อีเมล

master_au@msn.com