ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

เทศบาลตำบลท่าสุด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานการกำจัดขยะในพื้นที่เขตตำบลท่าสุด